Tebigy we takyk ylymlar merkezi

3670

2021-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň "Gözleg" ylym-bilim merkezi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň buýrugy esasynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Tebigy we takyk ylymlar boýunça ylmy-barlag merkezi diýip atlandyryldy. Merkez bilim bermek işini we ylmy işler bilen meşgullanmak üçin, uniwersitetiñ professor mugallymlary bilen talyplary dürli ylmy işlere çekmek hem-de gurnamak üçin niýetlenen.

Giňişleýin maglumat üçin web-saýta geçip bilersiňiz: Tebigy we takyk ylymlar boýunça ylmy-barlag merkezi

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
+99312 94-67-30