277287

Täzelikler

Hoş habara bagyşlanan hoşallyk maslahaty 30/05/2023 Hoş habara bagyşlanan hoşallyk maslahaty
Dowamy
Ýaş himiklerimiziň üstünligi 30/05/2023 Ýaş himiklerimiziň üstünligi
Dowamy
Ýerewan döwlet uniwersitetiniň wekilleri bilen onlaýn ylmy-amaly maslahat guraldy 30/05/2023 Ýerewan döwlet uniwersitetiniň wekilleri bilen onlaýn ylmy-amaly maslahat guraldy
Dowamy
ÝUNESKO kafedrasynyň guramagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi 22/05/2023 ÝUNESKO kafedrasynyň guramagynda ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy
Baýdagymyz — buýsanjymyz, Konstitusiýamyz — köňül kelamymyz! 17/05/2023 Baýdagymyz — buýsanjymyz, Konstitusiýamyz — köňül kelamymyz!
Dowamy
ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory bilen duşuşyk geçirildi 16/05/2023 ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory bilen duşuşyk geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59
Email:
tdu@online.tm