Hakaton bäsleşiginiň netijeleri

2362
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de ýokary okuw mekdepleri tarapyndan bilelikde geçiriljek Hakaton bäsleşikleriniň Sanawyna laýyklykda, bilim ulgamyna innowasiýalary ornaşdyrmak, maglumat we sanly tehnologiýalary peýdalanmak arkaly bäsleşik esasynda öňdebaryjy pikirleriň döremegine hem-de olaryň durmuşa ornaşdyrylmagyna ýardam bermek, talyplaryň hünär ugry boýunça taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen “Sanly ösüş” Hakaton bäsleşiginiň netijeleriniň beýanyBäsleşigiň netijesiniň doly görnüşini ŞU ÝERDEN ýükle

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
+99312 94-67-30